„Coraz więcej ekspertów stawia na terapię z udziałem zwierząt, aby poprawić samopoczucie i zdrowie swoich pacjentów. Ich poznawcze, fizyczne i emocjonalne cechy sprawiają, że jest to bardzo interesująca opcja dla osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną.

Czym są terapie z udziałem zwierząt?

Terapie wspomagane przez zwierzęta to te, które opierają się na promowaniu więzi uczuciowej między pacjentem a zwierzęciem w celu wspierania ewolucji procesu terapeutycznego pacjenta.

Zasada na której opierają się terapie z udziałem zwierząt polega na tym, że ludzie poprzez kontakt ze zwierzęciem poprawiają swoją sytuację emocjonalną. Tworzenie tych uczuciowych więzi ze zwierzętami jest również bodźcem dla mózgu, który reaguje na nie zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Jakie jest społeczne wyobrażenie osób starszych z punktu widzenia młodszej osoby?

Z tego powodu terapia z udziałem zwierząt może być stosowana w przypadku pacjentów z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną (np. autyzm, zespół Downa, depresja, zaburzenia poznawcze lub problemy z wykluczeniem społecznym). Może być również stosowana w przypadku osób starszych oraz osób z chorobami przewlekłymi i zwyrodnieniowymi. Należy zauważyć, że terapie z udziałem zwierząt okazały się również szczególnie przydatne w działaniu z dziećmi, zmniejszając ich nerwowość, agresję lub stres oraz poprawiając ich zdolności poznawcze.

Korzyści z terapii z udziałem zwierząt:

-Poprawia umiejętności psychomotoryczne

Szczególnie w przypadku terapii z końmi, ponieważ koń przekazuje rytmiczne impulsy do obręczy miednicznej, kręgosłupa i nóg jeźdźca, stymulując napięcie mięśni i regulując koordynację.

-Zmniejsza tętno, poziom stresu i niepokoju.

Ta fizyczna reakcja sprawia, że pacjenci są bardziej zrelaksowani i zmniejsza stres lub przemoc. Na przykład terapia z wykorzystaniem koni, pomaga dzieciom i młodzieży z ADHD modyfikować swoje zachowanie i impulsywność w obecności koni, które są bardzo łagodnymi i spokojnymi zwierzętami.

-Stymuluje język i inne funkcje poznawcze.

Zwiększona pamięć, bogatszy język i to niektóre z korzyści w komunikacji, jakich doświadczają pacjenci poddawani terapii z udziałem zwierząt, zarówno psów, jak i koni. Wykonywanie czynności ze zwierzętami wymaga od pacjenta ważnego ćwiczenia uwagi i koncentracji oraz poprawia komunikację gestową, która jest ważnym elementem w rozwoju języka. Ćwiczenie pamięci, inteligencji przestrzennej i orientacji to kolejne korzyści związane z tymi terapiami.

-Zwiększa poczucie własnej wartości i niezależności

Opieka nad zwierzęciem to odpowiedzialność, którą biorą na siebie pacjenci, a rola opiekuna sprzyja ich niezależności i związanemu z nią wzrostowi poczucia własnej wartości. Poczucie przydatności i wzrost pewności siebie to kolejne korzyści płynące z terapii z udziałem zwierząt.”