Osoby starsze
Jakie jest społeczne wyobrażenie osób starszych z punktu widzenia młodszej osoby?

W dzisiejszych czasach, w społeczeństwach zachodnich często istnieje negatywny obraz ludzi starych, istnieje mit „wiecznej