Umiejętność rozpoznania seryjnego mordercy jest jednym z głównych problemów każdego zespołu kryminologicznego. Jeśli uda się ustalić wspólne cechy dla nich wszystkich, śledczym łatwiej będzie sporządzić profil psychologiczny, który umożliwi ich odnalezienie i uniemożliwi dalsze morderstwa. Jak dotąd zadanie to należy do niedokończonych spraw w kryminologii, gdyż wśród ekspertów nie ma zgody co do tego, jakie cechy identyfikują seryjnego mordercę.
W tym artykule analizujemy najistotniejsze badania z obecnego i ubiegłego wieku, aby znaleźć przynajmniej 6 cech, co do których wydaje się być największa zgoda.

1. Cierpią oni na psychopatię lub antyspołeczne zaburzenie osobowości

Psychopata to nie osoba chora psychicznie, ale osoba, która cierpi na zmianę w swoim zachowaniu, która potrafi odróżnić dobro od zła i która dobrowolnie wybiera zło. Takie zaburzenie miał seryjny morderca Józef Cyppek, z powojennego Szczecina.

2. Zabójcy z wieloma ofiarami, w ograniczonym czasie

Dyrektor Centrum Terminologii Stosowanej na Uniwersytecie w Birmingham, Elizabeth Yardley, definiuje seryjnego mordercę jako przestępcę, który zabija trzy lub więcej osób w okresie co najmniej 30 dni, „motywowanego przede wszystkim psychologiczną gratyfikacją, jaką te zbrodnie zapewniają”.

3. Mają obsesję na punkcie władzy

Są to osoby, które muszą zachować kontrolę nad sytuacją i dlatego zbierają informacje o swoich ofiarach. Wszyscy oni dążą do bardzo szczególnego haju: uczucia przyjemności i władzy, jakie daje im bezkarne zabijanie bliźnich.

4. Posiadają osobowość narcystyczną

Mają tendencję do ponadprzeciętnej inteligencji, przeceniają swoje możliwości i wykazują nadmierną potrzebę uwagi i podziwu. Są egoistami i biorą pod uwagę tylko własne pragnienia. Ponadto posiadają silne ego, które skłania ich do chwalenia się swoimi przestępstwami i przechowywania trofeów.

5. Są manipulacyjni i przekonywujący

Dla otoczenia wydają się słabi i zadufani, ale w rzeczywistości są obdarzeni wielką zdolnością do kłamania i przekonywania innych. Potrafią zidentyfikować słabe punkty swoich ofiar i wykorzystać je, aby skłonić je do zrobienia rzeczy, których w przeciwnym razie by nie zrobiły.

6. Uczestniczą w swojej społeczności

Ale nie tylko uczestniczą w swojej społeczności. Są zręcznymi aktorami, pokazującymi przed resztą jednostek, postać najbardziej zgodną z ich celem. Tyle razy słyszeliśmy, że „to był bardzo miły facet, który zawsze się witał”. Seryjni mordercy to wilki w owczej skórze. Wreszcie eksperci wskazują na jedną ostatnią cechę wspólną dla seryjnych morderców:
Czują, że ich działania mają jakąś motywację lub uzasadnienie. To usprawiedliwienie dominuje w ich zachowaniu, dlatego rzadko okazują wyrzuty sumienia.