Z wiekiem nasi bliscy tracą samodzielność i coraz trudniej jest im się poruszać i wykonywać codzienne czynności. W przypadku osób starszych mieszkających w domu, konieczne będzie dostosowanie ich domu w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu, zgodnie z potrzebami osób starszych.

Jednym z najczęstszych błędów jest nieplanowanie z dużym wyprzedzeniem reform, które wymagają dostosowania domu do potrzeb osób starszych, tak że są one brane pod uwagę dopiero wtedy, gdy osoba starsza doznała już upadku lub wypadku w domu.

Aby uniknąć tych problemów zalecamy, aby rozpocząć adaptację domu od pierwszego momentu, w którym zauważysz, że Twoi bliscy są w procesie starzenia się i tracą mobilność. Zwykły uraz w tym wieku może mieć poważne konsekwencje i wywołać inne problemy zdrowotne. Dlatego też należy jak najszybciej rozpocząć porządkowanie domu.

Konieczne jest usunięcie przeszkód, które utrudniają przejście i poruszanie się osobom starszym: doniczek, niestabilnych stolików, dywanów, itp. Chociaż mogą to być cenne rzeczy dla osoby starszej, należy rozważyć rzeczywistą przydatność tych elementów, tak aby nie uniemożliwiały jej swobodnego poruszania się.